دمنوش بومادران


دمنوش بومادران از پرخاصیت‌ترین گیاهان دارویی دنیا

از این دمنوش در یونان باستان برای ضد عفونی کردن زخم سربازان در نبردهای طولانی استفاده می‌شد.