عرق بوقناق


10,000 تومان

97 در انبار

عرق بوقناق برای پاک سازی کبد از سموم و بازکردن مجاری کبد به علت تاثیر مستقیمی که بر فعالیت های آنزیمی کبد دارد بسیار مفید می باشد.
کاهنده سریع قند خون نیز است.